Koitko lapsena, että sinua rakastettiin ehdoitta? Kantoivatko aikuiset ympärilläsi vastuunsa, ja koitko olosi turvalliseksi? Saitko olla vapaasti oma itsesi, hyväksytty ja arvostettu juuri sellaisena kuin olet? Saitko kokea turvallista läheisyyttä tarpeeksi? Huomioitiinko sinua ja tulitko kuulluksi?

Vai oliko lapsuudessasi asioita ja kokemuksia, joita sinun on vaikea hyväksyä?

On hienoa, jos sait lapsena kaipaamiasi asioita. Meillä kaikilla ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuutta siihen, mutta hyvä uutinen on, että asioihin voi vaikuttaa jälkikäteen. Parhaiten se tapahtuu juuritasolla, josta asiat ovat saaneet alkunsa, eli lapsuudesta ja sisäisen lapsen kautta. Et voi muuttaa menneisyyttä, mutta voit antaa sisäiselle lapsellesi asioita, joita hän on jäänyt vaille, esimerkiksi rakkautta ja turvaa, ja sitä kautta parantaa esimerkiksi huonon itsetuntosi tai sisäisen turvattomuudentunteesi.

Antamalla sisäiselle lapsellesi hänen kaipaamiaan asioita, hän alkaa parantua haavoistaan, ja samalla alat vapautua lapsuutesi kokemuksista ja niiden vaikutuksista elämääsi.

On siis mahdollista sisäisen lapsen paranemisen kautta oppia olemaan onnellinen, hyväksymään itsensä ja rakastamaan itseään. Samalla lakkaat hakemasta hyväksyntää itsesi ulkopuolelta ja elämän suorittaminen vähenee.

Sinun ei enää tarvitse todistella itsellesi tai muille, että riität, koska terve sisäinen lapsi sinussa tietää, että olet arvokas ja hyvä juuri sellaisena kuin olet. Silloin sinulla ei ole enää sisäistä painetta tehdä asioita, joita luulet sinulta odotettavan, vaan voit alkaa toteuttaa vapaasti sellaisia, joita syvällä sisimmässäsi haluat tehdä.

LOUKATUN SISÄISEN LAPSEN MERKKEJÄ OVAT:

 • turvallisuudentunteen hakeminen materiasta tai ihmissuhteista
 • itsen ja muiden arvostelu, arvottomuudentunne
 • huono itsetunto
 • vaikeus rakastaa itseä/muita
 • ilottomuus, elämä tuntuu raskaalta ja suorittamiselta
 • tunne ettei mikään riitä ja aina pitäisi pystyä parempaan ja enempään
 • alakulo, masennus
 • sisäinen suru
 • levottomuus
 • suorittaminen, asioista ja tulevasta huolehtiminen ja stressaaminen
 • tunne, että omat tarpeet eivät tule kuulluiksi
 • pelot, tulevan pelko
 • epävakaa tunnetaso
 • vastuun välttely, halu syyttää muita ja selitellä
 • ristiriitainen suhde menneisyyteen
 • kyvyttömyys tehdä asioita, epäinnistumisen pelko
 • vaikeus olla läsnä hetkessä ja omassa elämässä
 • sisäinen halu paeta, olla ”muualla”
 • riippuvuudet: aineet, ruoka, laitteet, läheisriippuvuus

TERVEEN SISÄISEN LAPSET MERKKEJÄ OVAT:

 • onnellisuus ilman ulkoisia syitä
 • elämänhalu ja elämänilo
 • huolettomuus, osaa ottaa asiat oikeissa mittasuhteissa ja kevyesti
 • ottaa vastuun itsestä ja omasta elämästä
 • kykenee rakastamaan itseä ja muita ehdoitta
 • hyväksyy itsensä ja muut sellaisinaan
 • sisäinen turvallisuudentunne, luottamus elämään
 • terve itsetunto, on sinut ominaisuuksiensa kanssa
 • ei tunnetason ongelmia
 • riippumaton
 • rohkea
 • toimii ja tekee
 • toteuttaa omia tärkeitä asioita, tavoittelee rohkeasti unelmiaan

Kummasta listasta sinä löydät itsesi?

Jos sinulla on ensimmäisen listan piirteitä, sisäinen lapsesi on loukattu, ja kaipaa huomiotasi. Tervetuloa Sisäinen lapsi workshopiin opettelemaan, kuinka ottaa häneen kontakti ja hoitaa häntä!

Workshop on sinulle, jos haluat

 • olla onnellisempi
 • pystyä rakastamaan itseäsi ja muita ehdoitta
 • hyväksyä itsesi juuri sellaisena kuin olet
 • lakata arvostelemasta itseäsi ja suorittamasta elämää
 • suhtautua itseesi lempeästi ja oppia nauttimaan elämästä enemmän
 • kokea että olet aina turvassa ulkoisista olosuhteista riippumatta
 • oppia ilmaisemaan itseäsi niin että tulet kuulluksi ja ymmärretyksi

Workshopissa saat tietoa sisäisen lapsesi vointiin vaikuttavista tekijöistä, saat oivalluksia tuovia tehtäviä sekä opit kohtaamaan oman sisäisen lapsesi, kommunikoimaan hänen kanssaan ja antamaan hänelle asioita, joita hän kaipaa ja tarvitsee. Näin sisäisen lapsesi – eli sinun – paraneminen voi alkaa.

Kurssin ja sen välineiden avulla sinulla on mahdollisuus päästää irti menneestä ja sen taakoista, ja voit alkaa luoda tilalle uutta ja hyvää. Opit mm. voimakkaan Sisäinen lapsi -meditaation, jonka avulla sinun on helppo kommunikoida sisäisen lapsesi kanssa päivittäin, ja sitä kautta lisätä rakkautta ja luottamusta elämääsi.

Tervetuloa löytämään parantava yhteys sisäiseen lapseesi ja sisimpääsi!

Suositellaan käytyä Meditaatio I -kurssia

Onko sisäinen lapsesi onnellinen vai loukattu?